Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató részletezi, hogy a felhasználóinknak nyújtott hallásjavító kezelés során hogyan kezeljük a személyes adatokat. Személyes adatok kezelését végezzük, amikor az Ön személyes adatait gyűjtjük, használjuk, tároljuk és továbbítjuk.

1. Adatkezelő
Mediszintech Audiológia Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31. 4. em., Cégjegyzékszáma: 01-09-292048.) felel az Ön személyes adatainak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerinti kezelésért. Mediszintech Audiológia Kft. a Demant Group tagja. A Mediszintech Audiológia Kft. által kijelölt adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Vas Magdolna, +36 70 333 7358, mgvs@demant.com

Ha bármilyen kérése vagy kérdése van az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Mediszintech Audiológia Kft. („mi”)
Visegrádi utca 31. 4.em.
1132 Budapest
Magyarország
E-mail: privacy@demant.com
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: mgvs@demant.com

Kérjük, jelölje meg, hogy a Mediszintech Audiológia Kft.-nek küldi az e-mailt a demant címre, és annak tárgyába a következőt írja: „Adatvédelem HUN”.

2. Hogyan kezeljük a személyes adatait
Az Ön személyes adatai – beleértve az egészségügyi információkat is – gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hallásjavító kezelésének elvégzése, valamint szolgáltatásaink, ellátásunk és termékeink biztosítása érdekében az Önnel történő kapcsolatfelvétel, valamint szerződéskezelés, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, jogszabályi kötelezettségek betartása.

2.1 Ha Ön kifejezett hozzájárulását adja, az alábbiakban meghatározott személyes adatok kategóriáit – beleértve az Ön egészségügyi adatait is – abból a célból kezeljük, hogy:
Kapcsolatban maradjunk Önnel. Ez magában foglalja az ön azonosítását, az időpontok egyeztetésére vonatkozó kapcsolatfelvételt, az Ön kérdéseire való válaszadást és a kezelésének nyomon követését.

Ebből a célból kezeljük az Ön nevét, titulusát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, aláírását, születési dátumát, születési helyét, a hallására vonatkozó információkat és a hallókészülékére vonatkozó műszaki információkat. Ide tartoznak a vizsgálati eredmények/audiogramok, a kezelési tervek, az egészségbiztosítási adatok, a halláscentrumainkban tett látogatásainak és a tőlünk kapott ellátásnak és szolgáltatásoknak (azaz az általunk nyújtott egészségügyi ellátásnak) a feljegyzései, a hallókészülék egyedi sorozatszám és az illesztési beállítások.

Ellátást és javítási szolgáltatásokat nyújtsunk. Ez magában foglalja a hibaelhárítást és a hallókészülék teljesítményének nyomon követését (jellemzően hibanaplók formájában), valamint a próbahordási szerződés megkötését, a hallókészülék szoftverének és firmware-ének frissítését.

Ebből a célból kezeljük az Ön nevét, titulusát, lakcímét

Ebből a célból kezeljük az Ön nevét, titulusát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, aláírását, születési dátumát, születési helyét, a hallására vonatkozó információkat és a hallókészülékére vonatkozó műszaki információkat. Ezek közé tartoznak a vizsgálati eredmények/audiogramok, kezelési tervek, a halláscentrumainkban tett látogatásainak és a tőlünk kapott támogatásnak és szolgáltatásoknak a feljegyzései, az egyedi sorozatszám, az illesztési beállítások és az esetleges hibanaplók, amelyek részletezik az Ön hibákkal kapcsolatos személyes felhasználói tapasztalatait.

Marketingkommunikációt nyújtsunk Önnek. Ha Ön kifejezetten hozzájárult, akkor hírleveleket küldünk Önnek, vagy olyan termékeket és szolgáltatásokat ajánlunk Önnek e-mailben, SMS-ben és/vagy telefonon, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdeklik Önt. Elektronikus formában ezt csak akkor tesszük meg, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha az Ön országában alkalmazandó direkt marketingszabályok ezt egyébként megengedik.

Ebből a célból kezeljük az Ön nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát.

• Javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat. Ez magában foglalja például termékeink és szolgáltatásaink használatának elemzését, valamint konkrét visszajelzéseket, amelyek alapján javíthatjuk és fejleszthetjük új termékeinket és szolgáltatásainkat. Bizonyos esetekben ezt aggregált/anonimizált információk felhasználásával végezzük.

Ebből a célból kezeljük az Ön titulusát, lakcímét, születési dátumát, születési helyét, az Ön hallására vonatkozó információkat és a hallókészülékére vonatkozó műszaki információkat. Ezek közé tartoznak a vizsgálati eredmények/audiogramok, kezelési tervek, a halláscentrumainkban tett látogatásainak és a tőlünk kapott ellátásnak és szolgáltatásoknak a feljegyzései, az egyedi sorozatszám, az illesztési beállítások és az esetleges hibanaplók, amelyek részletezik az Ön hibákkal kapcsolatos személyes felhasználói tapasztalatait.

Elemezzük a trendeket, valamint célzott marketingtevékenységeket végezzünk. Ez magában foglalja szolgáltatásaink és kommunikációnk módosítását, személyre szabását és javítását ügyfeleink érdekében, beleértve a célzott marketingtevékenységeket is. A közösségi média és a közösségi médiaszolgáltatók által biztosított hirdetési eszközöket használjuk a releváns célközönség megtalálása érdekében. A közösségi médiában folytatott hirdetési tevékenységeinket olyan közösségi médiafelhasználókra irányítjuk, akiket korábbi, jelenlegi vagy jövőbeli érdeklődőknek és ügyfeleknek tekintünk, beleértve azokat a közösségi médiafelhasználókat, akik az ügyféltrendekre vonatkozó ismereteink alapján valószínűleg megfelelnek a potenciális, releváns célközönségünknek.
Ebből a célból kezeljük az Ön nevét, titulusát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, születési dátumát, vásárlási előzményeit és az Ön preferenciáira vonatkozó információkat.

A fentiekhez való hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha kapcsolatba lép velünk a fent megadott elérhetőségen. Az adatkezeléshez való hozzájárulás jelen Tájékoztató felhasználásával történő tájékoztatást követő, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és az ön egyértelmű hozzájárulásán alapul, amely történhet jellemzően az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, vagy az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával és az adatkezelési hozzájárulás megadásával checkbox használatával. Ha visszavonja hozzájárulását az hatással van arra, hogy képesek vagyunk-e biztosítani Önnek hallásjavító termékeinket és szolgáltatásainkat. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozik, és az Ön személyes adatainak a hozzájárulásának visszavonását megelőző kezelését nem érinti. Amennyiben Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatait eltávolítjuk a rendszerekből és nyilvántartásokból vagy pedig megfelelő intézkedéseket teszünk az adatok anonimizálása érdekében, kivéve, ha irányadó jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében az adatot meg kell őriznünk (pl. adózási célokból).

A hozzájárulás alapján kezelt kommunikációs, kapcsolatfelvétel célú adatok vonatkozásában az adatokat az utolsó kapcsolatfelvételt követő 5 évig kezeljük, majd töröljük.

2.2 Amikor Ön megrendeli valamelyik hallókészülékünket, az Ön személyes adatait az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk alapján kezeljük abból a célból, hogy:
• Az Ön számára hallókészüléket biztosítsunk. Ez magában foglalja a hallókészülékek és tartozékok átadását, szállítást, a megrendelés és a fizetés feldolgozását, valamint a kapcsolódó számlázást.
Ebből a célból kezeljük az Ön nevét, titulusát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási címét, szállítási címét és vásárlási előzményeit.
A szerződés vonatkozásában az adatokat, valamint magát a szerződést az adójogi jogszabályokra tekintettel 6 évig, a számlát – szintén az adójogi jogszabályokra tekintettel – 8 évig kell kezelünk.
2.3 Jogi előírásokból fakadó kötelezettség teljesítése
• Kezeljük az Önt esetlegesen megillető társadalombiztosítási támogatásokat. Ez magában foglalja az Önt érintő támogatási rendszerek és szociális hozzájárulások stb. igénybevételét és adminisztrációját. Ide tartozhat a felírások kezelése, vénybeváltás, a levelezés, a számlázás és a hatóságokkal való ügyintézés.

Ebből a célból kezeljük az Ön nevét, titulusát, lakcímétszületési dátumát, társadalombiztosítási azonosító jelét (ha releváns), az Ön hallására vonatkozó információkat és a hallókészülékére vonatkozó műszaki információkat. Ide tartoznak a vizsgálati eredmények, kezelési tervek, a halláscentrumainkban tett látogatásainak és a tőlünk kapott ellátásnak és szolgáltatásoknak a nyilvántartása, egyedi sorozatszám. Az Ön ellátási/visszatérítési jogosultságára vonatkozó információkat is kezeljük, beleértve a Közgyógyellátási-engedély számát, BNO kódot, felírási igazolás számát.
A vénybeváltással kapcsolatos jogszabályon alapuló adatkezelés, azaz a vények megőrzése a jogszabályban előírt ideig, 5 évig történik
• Az EU Orvostechnikai Eszközökről szóló Rendelete szerinti nyomonkövethetőségi követelmények is előírhatják számunkra, hogy az Ön kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazó ügyfélnyilvántartást feljegyezzük és vezessük.
Ebből a célból kezeljük az Ön nevét, titulusát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, születési dátumát, a hallókészülékére vonatkozó műszaki információkat. Az információt meg kell őrizni tíz éven át azt követően, hogy az EU-megfelelőségi nyilatkozatban szereplő utolsó eszközt forgalomba hozták. A beültethető eszközök esetében ennek az időtartamnak az utolsó eszköz forgalomba hozatalától számított legalább tizenöt évet kell kitennie.
3. Hogyan osztjuk meg az Ön személyes adatait
A hallásjavító kezelés és műtétek esetén szükségessé válhat, hogy az Ön személyes adatait megosszuk a Demant Group-on belüli más szervezetekkel. A Demant Group globális szervezet, határokon átnyúló vállalkozásokkal. Mint ilyen, alkalmanként szükséges, hogy a személyes adatokat az egyéb szervezeti egységei, adatfeldolgozói vagy harmadik személyek számára továbbítsa, azonos, vagy más országba, vagy a személyes adatokat olyan adatbázisban tárolja, melyek más országokban találhatók, vagy más országokból elérhetők.
A szervezeti egységeknek történő adattovábbítás: A más társvállalatok számára történő adatátvitelekre biztosítja a jelen szabályzatnak, valamint az esetleges – adattovábbításra és további adatfeldolgozásokra vonatkozó – szigorúbb helyi jogszabályoknak történő megfelelést.

Az Ön személyes adatait a szervezetünkön kívül is megoszthatjuk külső harmadik felekkel olyan feladatok elvégzése céljából, mint például:
• hallásvizsgálatok elvégzése halláscentrumainkban;
• halláscentrumainkból történő beutalóval történő másodvéleményezés vagy értékelés;
• a termékeink biztosításában vagy tervezésében, illetve üzleti adminisztrációnkban való segítségnyújtás;
• telefonos ügyfélszolgálatunk működtetése; és
• elektronikus vagy fizikai tárolási szolgáltatások vagy rendszerek biztosítása.

Az adatszolgáltató személyes adatai biztonsága és védelmének biztosítása érdekében e külsős szolgáltatókkal olyan szerződést kötünk, amely biztosítja azt, hogy az adatszolgáltató adatainak védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak:

Az általunk jelenleg igénybe vett Adatfeldolgozók a következők:

Cégnév Cím Tevékenység jellege
GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. futárpostai tevékenység
Audiosoft IT – Consulting Kft. 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4. informatikai szolgáltatás
LAP Consulting Kft. 1139 Budapest, Forgách utca 37. könyvelés, számla ügyintézés
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. központi ügyféladatbázis, ügyféladat-tárolás és -kezelés

A támogatások adminisztrációja részeként megosztjuk az Ön személyes adatait az állami hatóságokkal, hogy az Ön számára felírt és átadott hallókészülékekről számlát állíthassunk ki az illetékes hatóságnak.

Az Ön személyes adatait csak olyan mértékben osztjuk meg külső harmadik felekkel, amennyire az a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírt célokból szükséges. Szolgáltatóink nem jogosultak az Ön személyes adatait más célokra megőrizni vagy felhasználni, és mindig kiemelten kötelesek az Ön személyes adatait biztonságosan és bizalmasan kezelni.

4. Adattovábbítás az EU/EGT-n kívüli országokba
Ha az Ön személyes adatait olyan kapcsolt vállalatnak vagy külső harmadik fél szolgáltatónak továbbítjuk, amely az EU/EGT-n kívül található, és amely nem az Európai Bizottság által jóváhagyott, „megfelelő” védelmet biztosító harmadik ország, mindig gondoskodunk arról, hogy az adatok védelméhez szükséges megfelelő biztosítékokat nyújtsunk, nevezetesen az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek megkötése révén. Eme általános szerződési feltételek másolatát a fenti 1. pontban megadott elérhetőségen kérheti.

Személyes adatait akkor is továbbíthatjuk, ha a továbbítást törvény, bírósági határozat vagy bírósági aktus indokolja.

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait
Az Ön személyes adatait addig kezeljük, amíg az szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyek érdekében az Ön személyes adatait gyűjtöttük, azaz amíg Önnel kapcsolatban állunk. Jogszabály is előírja számunkra, hogy az Ön adatait bizonyos ideig megőrizzük, például az EU Orvostechnikai Eszközökről szóló Rendelete szerinti nyomonkövethetőségi követelmények miatt. Az olyan közvetlen marketingtevékenységek esetében, amelyekhez Ön hozzájárulását adta, ha visszavonja hozzájárulását, töröljük Önt a kommunikációs listánkról.

6. Az Ön érintetti jogai
Az EU általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) értelmében Önt, mint érintettet számos jog illeti meg:

• A személyes adataihoz való hozzáférés joga
• A személyes adatainak helyesbítéséhez (kijavításához) való jog
• A személyes adatainak törléséhez való jog
• A személyes adatai kezelésének korlátozásához való jog
• Az adathordozhatósághoz való jog
• A tiltakozáshoz való jog – a személyes adat kezelése ellen, vagy az automatikus döntéshozatallal szemben

Ha kétsége merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az Adatkezelési Tájékoztató elején megadott elérhetőségen. Jogában áll továbbá panaszt tenni az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságnál. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu alatt érheti el.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató legutóbbi frissítésének napja: 2023.08.28.